بایگانی نویسنده: امیرحسین ثقه الاسلامی

رادیو رشدینو فصل ۱ – قسمت ۱

این قسمت اول پادکست رادیو رشدینو است که می شنوید در این سری پادکست ها یاد خواهید گرفت که چگونه باعث رشد استارتاپ خود شوید. و در این قسمت با رشدینو ، کسب و کار دیجیتال و مفهوم هک رشد آشنا خواهید شد. رشدینو چیست و چگونه شکل گرفته است؟ هک رشد یعنی چه ؟