در رشدینو چه چیزی را می توانید پیدا کنید؟

موسس فروشگاه ۳۹ تومنی از موفقیتش می گوید

کتاب بازاریابی هکر رشد

 

بازاریابی هکر رشد

نویسنده: رایان هالیدی

مترجم : امیرحسین ثقه الاسلامی 

ناشر : نورند بوک

قیمت: ۳۷،۰۰۰ تومان

به زودی
موتور رشد استارتاپ ها

 

موتور رشد 

نویسنده: شان الیس

مترجم : امیرحسین ثقه الاسلامی

ناشر : نشر برآیند

قیمت: ۴۹،۰۰۰ تومان

به زودی
کتاب نقشه هک رشد

 

چگونه نقشه هک رشد را طراحی کنیم؟

نویسنده: علاالدین هپی

 

قیمت: ۳۹،۰۰۰ تومان

به زودی

بلاگ رشدینو

صدها نمونه ی تجربی یاده شده

امیرحسین ثقه الاسلامی

امیرحسین ثقه الاسلامی
موسس و مدیرعامل

دکترمحمد حسین جبل عاملی
مشاور برندینگ

سینا فائزی

سینا فایضی
مدیر محتوا

الهام شورابی
روابط عمومی