هدر رشدینو

در رشدینو چه چیزی را می توانید پیدا کنید؟

مصاحبه با کسب‌وکارهای موفق

کتاب‌های هک رشدی

Growth Hacker Marketing

بازاریابی هکر رشد

نویسنده: رایان هالیدی

مترجم : امیرحسین ثقه الاسلامی

ناشر : نورند بوک

قیمت: ۳۷،۰۰۰ تومان

به زودی

موتور رشد

نویسنده: شان الیس

مترجم : امیرحسین ثقه الاسلامی

ناشر : نشر برآیند

قیمت: ۴۹،۰۰۰ تومان

به زودی

چگونه نقشه هک رشد را طراحی کنیم؟

نویسنده: علاالدین هپی

قیمت: ۳۹،۰۰۰ تومان

به زودی

بلاگ رشدینو

صدها نمونه ی تجربی یاده شده

ما کی هستیم؟

امیرحسین ثقه الاسلامی
موسس و مدیرعامل

دکترمحمد حسین جبل عاملی
مشاور برندینگ

سینا فایضی
مدیر محتوا

حامد شاهمرادی
مدیر توسعه بازار