در رشدینو چه چیزی را می توانید پیدا کنید؟

موسس فروشگاه ۳۹ تومنی از موفقیتش می گوید

بازاریابی هکر رشد

نویسنده: رایان هالیدی

مترجم : امیرحسین ثقه الاسلامی

ناشر : نورند بوک

قیمت: ۳۷،۰۰۰ تومان

به زودی

موتور رشد

نویسنده: شان الیس

مترجم : امیرحسین ثقه الاسلامی

ناشر : نشر برآیند

قیمت: ۴۹،۰۰۰ تومان

به زودی

چگونه نقشه هک رشد را طراحی کنیم؟

نویسنده: علاالدین هپی

قیمت: ۳۹،۰۰۰ تومان

به زودی

بلاگ رشدینو

صدها نمونه ی تجربی یاده شده

امیرحسین ثقه الاسلامی
موسس و مدیرعامل

دکترمحمد حسین جبل عاملی
مشاور برندینگ

سینا فایضی
مدیر محتوا

الهام شورابی
روابط عمومی